Reklamation och ångerrätt

Reklamation och ångerrätt
Det är lämpligt att du som kund ankomstkontrollerar leverans för att verifiera att denna är riktig och felfri. Vid reklamation skall kund kontakta Alpyfys kundservice via e-post: hej@alpyfy.se och uppge order-id samt orsak till reklamationen. Defekta produkter som returernas till Alpyfy bör behandlas som om de vore felfria. Det är vid alla typer av returer ytterst viktigt att produkten förpackas på ett sådant sätt att den ej riskerar att skadas. För privatkonsument gäller konsumentköplagen. Alpyfy förbehåller sig rätten att ersätta defekt vara med likvärdig i de fall identisk vara ej finns tillgänglig.

Privatkonsument har rätt att ångra köpet upp till 90 dagar efter att ha hämtat ut sitt paket. Ångerrätten gäller enligt nämnda lag endast om varan och dess originalförpackning kan återlämnas i oförändrat skick. Det är därför viktigt att skyddsplast på lins sitter kvar och inte är borttaget vid något tillfälle. Originalförpackning måste vara möjlig att använda igen. Produkten måste vara i sådant skick så den går att sälja igen. Produkten måste vara i samma skick som produkten var när den levererades. Alpyfy förbehåller sig rätten att göra avdrag för värdeminskningen. Viktigt att fraktsedlar inte sätts fast på originalkartong.

Vill konsument utnyttja sin ångerrätt skall denna kontakta oss på hej@alpyfy.se. Returfrakten bekostas av konsumenten.

Transportskada
Om en vara från Alpyfy skadas i transport, oavsett om skadan är väl synlig eller dold, skall detta anmälas omgående till fraktbolaget samt till hej@alpyfy.se

Force Majeure
Händelse såsom krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter samt därmed jämförbar händelse utanför Alpyfy kontroll, vilken ej skäligen kunnat förutses, skall hänföras till force majeure, vilket innebär att Alpyfy befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal.

Övrigt
Alpyfy förbehåller sig rätten till ändring av all information, inklusive men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden, utan föregående avisering. Vid eventuell slutförsäljning till uppgivet pris eller p.g.a. att ett försäljningsobjekt utgått, har Alpyfy rätt att häva köpet och återbetala eventuella inbetalda belopp på bästa sätt. Alpyfy skall också meddela kunden om ersättande eller likvärdigt försäljningsobjekt finns tillgängligt.

Om du har några frågor så kontakta oss på hej@alpyfy.se.
Vi har F-skatt och vårt organisationsnummer är 559264-7316.

Flera sändningar
Ibland kan det förekomma att vi skickar din order i flera paket och även som flera sändningar. Det kan betyda att paketen kommer fram olika dagar. Vi tar inte ekonomiskt ansvar för eventuella förseningar beroende på fraktföretaget. Leveranser aviseras via sms (primärt) alternativt e-post (sekundärt). Paket ligger kvar hos ombud 14 dagar efter avisering.

Produktavvikelse

Det kan förekomma mindre avvikelser på att de färger ni ser på datorskärmen då de inte alltid överensstämmer med verkligheten. Det beror hur väl din datorskärm är inställd. Det kan även förekomma mindre avvikelser på produkter i cm. Produkter som ska vara en viss storlek kan skilja ett par cm upp och ner.

Skador på paket och ej uthämtade paket

Upptäcker ni skador på paketet skall du omedelbart anmäla detta till transportören och göra en skadeanmälan. Hämta inte ut ett skadat paket! Upptäcker du inte skadan förrän du öppnat paketet, och skadan är av den art att den kan hänföras till transportföretagets hantering, skall ni kontakta dem och göra en skadeanmälan. Om eventuell tvist med transportföretaget inte kan lösas, tar du kontakt med oss.

För ej uthämtade varor debiteras en avgift på 200kr per paket. Det gäller även om din order är uppdelad i flera sändningar. Har ditt paket gått i retur men du fortfarande vill ha din order så får du lägga en ny order på vår hemsida.
Låt inte din faktura förfalla!

Om du har en faktura från Klarna så är det viktigt att du inte låter den förfalla. Du kan antingen pausa den i Klarnas app eller välja att betala den för att sedan få en återbetalning. Det är inte vi som påför eventuella förseningsavgifter och vi har inte möjlighet att dra tillbaka dom.